جديدترين ها

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گزارش

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گفتگو

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

دیدگاه

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

طنز

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

عیب یابی و تعمیر انت ماینر | راهنمای کاربردی

در این مقاله قصد داریم در مورد نحوه عیب یابی و تعمیر انت ماینر صحبت کنیم. در این راستا ۱۳ مورد از مشکلات رایج ناشی از دلایل خارجی و نحوه مقابله با آن‌ها را شرح می‌دهیم. شایان توجه است که برای اطلاعات بیشتر و همراه با جزئیات باید به دفترچه راهنمای دستگاه خود مراجعه کنید.

عیب یابی و تعمیر انت ماینر
دستگاه‌های انت‌ماینر توسط شرکت بیتمین طراحی و تولید شده که مدل‌های مختلف آن در مزارع استخراج بیتکوین و سایر رمز‌ارزها استفاده می‌شود. در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر انت ماینر را به صورت کاربردی شرح دهیم.

۱. هش‌ریت ناکافی، هش‌برد آفلاین و اتصال به استخر ناموفق

یکی از مشکلات رایجی که پیرامون دستگاه‌های انت ماینر گزارش می‌شود هش‌ریت ناکافی، هش‌برد آفلاین و اتصال به استخر ناموفق است. در این بخش از مطلب عیب یابی و تعمیر انت ماینر به دلایل این موضوع پرداخته‌ایم. علل خارجی احتمالی این عیب می‌تواند مشکل ارتینگ یا نشت الکتریکی باشد.
راه‌حل: از یک برق‌کار بخواهید که آن را به زمین وصل کند. درواقع تمامی دستگاه‌ها باید به چاه ارت مناسب (عمق ۵ تا ۷ متر و مقاومت کمتر از ۲ اهم)  متصل شود.

۲. ریستارت شدن خودکار ماینر و هش ریت ناپایدار

از جمله مشکلات دستگاه انت ماینر ریستارت شدن خودکار ماینر و هش ریت ناپایدار است. مشکل یادشده به طور تصادفی رخ می‌دهد. علت خارجی احتمالی آن می‌تواند مشکل شبکه باشد. راهکار برای تعمیر انت ماینر دچار این مشکل در ادامه آمده است.
راه‌حل: از مهندس شبکه بخواهید دلایل احتمالی را پیدا کند. زیرا این مشکل ممکن است به دلایل مختلفی بسته به محیط و روش نگهداری دستگاه انت ماینر به وقوع بپیوند و بنابراین رفع آن وابسته به رفع عامل اصلی است.


​۳. راه‌اندازی مکرر ماینر
علل خارجی احتمالی راه‌اندازی مکرر ماینر می‌تواند ولتاژکم یا نشت برق هش‌برد یا کنترل‌برد آسیب‌دیده باشد.
راه حل:
 • ولتاژ کم: از برق‌کار بخواهید دلایل احتمالی را گزارش دهد.
 • نشت برق: از برق‌کار خود بخواهید ارتینگ را بررسی کند .
 • هش برد آسیب دیده: رفع این مشکل صرفا توسط کارشناسان این حوزه امکان پذیر است.
 • کنترل برد آسیب دیده: رفع این مشکل صرفا توسط کارشناسان این حوزه امکان پذیر است.
۴. محیط نامناسب
گرد و غبار، درجه حرارت گرم، رطوبت زیاد، شوری زیاد و درکل محیط نامناسب می‌تواند باعث خرابی انت ماینر شود.
راه حل‌: محیطی با کیفیت هوای بهتر فراهم کنید.

۵. هش ریت ناکافی، هش برد آفلاین یا بدون هش ریت

علل خارجی احتمالی مشکل هش ریت ناکافی، هش برد آفلاین یا بدون هش ریت می‌تواند دمای کمتر از ۵ درجه باشد.
راه‌حل‌: دمای محیط را افزایش دهید.


۶. خاموشی دستگاه به طور تصادفی هنگام ارتقاء فریمور و عدم روشن شدن آن
به دلیل خاموش شدن دستگاه حین ارتقای فریمور، کنترل برد آسیب دیده است.
راه‌حل: رفع این مشکل صرفا توسط کارشناسان این حوزه امکان پذیر است.

۷. باقی ماندن در همان صفحه پس از بروزرسانی بدون ریدایرکت شدن خودکار
علت خارجی احتمالی این اشکال خرابی در هنگام بروزرسانی یا مشکل از مرورگر اینترنت اکسپلورر (IE) است.
راه‌حل:‌  توصیه می‌شود از فایرفاکس (Firefox) یا کروم (Chrome)  استفاده کنید.

۸. روشن نشدن دستگاه و خاموشی چراغ‌های آن هنگام اتصال به منبع تغذیه

بسیاری از مواقع انت ماینر روشن نمی‌شود و با وجود متصل بودن به منبع تغذیه چراغ‌های آن خاموش است. در این بخش از مطلب عیب یابی و تعمیر انت ماینر به علل و راه حل‌های این مشکل می‌پردازیم.
راه‌حل‌ها:
 • منبع تغذیه را جایگزین کنید. اگر مشکل هنوز وجود داشت، قدم بعدی را امتحان کنید.
 • منبع تغذیه را فقط به کنترل‌برد متصل کنید، اگر مشکل هنوز وجود داشت، مرحله بعدی را امتحان کنید.
 • منبع تغذیه را فقط به کنترل‌برد متصل کنید و تمام کابل هارا از آن جدا کنید. اگر مشکل هنوز وجود داشت، قدم بعدی را امتحان کنید.
 • مشکل اتصال کوتاه در برد کنترل است و رفع آن صرفا توسط کارشناسان این حوزه امکان پذیر است.
بخش بعدی مطلب عیب یابی و تعمیر انت ماینر پیرامون تحلیل و راه‌حل‌هایی درباره چراغ‌های Status ماینر است. اطلاعات پیش زمینه‌ای لازم درباره وضعیت چراغ‌های وضعیتی در ادامه آمده است.
 • چراغ قرمز: نشان دهنده‌ی خطا است؛ چراغ سبز: نشان دهنده‌ی وضعیت عادی است.
 • در وضعیت عادی: چراغ سبز چشمک میزند و چراغ قرمز خاموش است. 

۹. چشمک زدن چراغ قرمز
دلایل احتمالی مشکل چشمک زدن چراغ قرمز انت ماینر دمای بالا و قطع ارتباط با شبکه است.
راه‌حل‌ها:
 • دمای بالا : دمای ماینر را پایین بیاورید.
 • قطع ارتباط از شبکه:  شبکه را مجدد بررسی کنید و اتصال مجدد برقرار کنید.
​ .۱۰روشن ماندن چراغ سبز(چشمک نمیزند)
چراغ سبز دستگاه انت ماینر در وضعیت عادی چشمک می‌زند و ثابت ماندن آن نشانه‌ی وضعیتی غیر عادی است که دلایل آن میتواند مشکل شبکه یا مشکل آدرس ‌IP باشد.
راه حل‌ها:
 • مشکل شبکه : شرایط شبکه خود را بررسی کنید.
 • مشکل آدرس IP: ریست کردن Antminer

۱۱. خاموش بودن هردو چراغ قرمز و سبز
خاموش ماندن هردو چراق قرمز و سبز در انت ماینر می‌تواند ناشی ازخرابی فن باشد.

راه حل‌ها:
خرابی فن: فن را عوض کنید یا برای برطرف کردن آن به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.

۱۲. چشمک زدن چراغ قرمز و خاموش ماندن چراغ سبز
در صورتی که چراغ قرمز چشمک بزند و چراغ سبز خاموش باشد احتمال دارد مشکل از شبکه باشد که در ادامه این مشکلات را توضیح می‌دهیم.
راه حل‌ها:
 • : IP Conflict  ماینرها را ریست کنید وDHCP  تمام ماینرها را تنظیم کنید.
 • تکراری بودن  : IPیکی استاتیک و دومی داینامیک : همه را به عنوان آدرس IP ایستا یا DHCP تنظیم کنید.
در این قسمت از عیب یابی و تعمیر انت‌ماینر به تجزیه و تحلیل و راه‌حل‌های موجود در چراغ پورت شبکه می‌پردازیم. دانش پیش زمینه برای این بخش از عیب یابی درباره وضعیت چراغ ها به شرح روبه‌رو است: نور زرد همیشه روشن است، چراغ سبز چشمک می‌زند.

۱۳. خاموش بودن هردو چراغ زرد و سبز
خاموش بودن هردو چراغ شبکه نشان از مشکلی در اتصال فیزیکی انت ماینر به شبکه است.
راه حل‌ها:
 • ممکن است کابل شبکه به درستی وصل نشده است: دوباره کابل شبکه را وصل کنید
 • صفحه کنترل آسیب دیده است: برای تعمیر به سایت هشبان مراجعه کنید.
 • روتر یا سوئیچ روشن نسیت: روتر یا سوئیچ را روشن کنید.
در این مقاله مشکلات رایج و نحوه عیب یابی دستگاه‌های انت‌ماینر را توضیح دادیم. درصورت رفع نشدن مشکل با تیم هشبان تماس بگیرید.
 • 12 شهریور 1399
 • نام و نام خانوادگی
 • 261

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
 • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
 • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
 • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021