جديدترين ها

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گزارش

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گفتگو

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

دیدگاه

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

طنز

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

آموزش عیب یابی و تعمیر فن و کنترل برد ماینر | راهنمای جامع


در این بخش از مجموعه مقالات تعمیر و عیب یابی دستگاه‌های ماینر به مشکلات مربوط به فن و کنترل برد می‌پردازیم. شما می‌توانید علاوه بر مرور راهکارهای پیشنهادی در مطالب آموزشی قبلی، استفاده از روش‌های گفته‌شده در این مطلب را نیز برای حل مشکل، امتحان کنید.
عیب یابی و تعمیر فن و کنترل برد ماینر
هر ماینر از سه بخش اصلی : کنترل برد، هش برد و سیستم خنک کننده (فن) تشکیل شده است. کنترل برد قلب یک ماینر است و وظیفه‌ی آن ایجاد هماهنگی بین هش‌بردها و هدایت کل سیستم است. فن ها نیز وظیفه‌ی مهم خنک کردن سیستم به‌ویژه هش برد هارا دارند تا با خروج گرمای ایجاد شده از سیستم باعث جلوگیری از آسیب به دستگاه و همچنین بهبود کارایی آن شوند. در این بخش به آموزش عیب یابی و تعمیر فن و کنترل برد ماینر خواهیم پرداخت.

-عدم دسترسی به صفحه تنظیمات
عدم دسترسی به صفحه تنظیمات می‌تواند ناشی از مشکلات نرم‌افزاری، ناسازگاری مرورگر و مشکلات شبکه باشد. در این بخش از آموزش تعمیرات فن و کنترل برد ماینر ها به راه حل های این موضوع پرداخته‌ایم.
راهکارهای احتمالی:
 • مشکل نرم‌افزاری دستگاه: دستگاه را ریست کنید. نحوه ریست کردن را اینجا بخوانید.
 • ناسازگاری مرورگر اینترنت: مرورگرتان را تغییر دهید، برای مثال می‌توانید از آخرین نسخه مرورگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.
 • مشکل آدرس IP : درصورتی که به طور پیشفرض IP ماینر به حالت استاتیک تنظیم شده است میتوانید تنظیمات را بر روی حالتDHCP  تنظیم کنید. در این حالت ماینر IP را از شبکه به صورت اتوماتیک دریافت خواهد کرد.
 • مک آدرس تکراری(محتمل برای T9+  و S9i): فریمور را به‌روزرسانی کنید.
 • مشکلات ناشی از تغییر مکان دستگاه‌های انت‌ماینر:
- تنظیمات شبکه برای مکان جدید را مثل مکان قبلی، ست کنید.
           - دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.
           - دستگاه Perform reset و یا Hard reset کنید.

- عدم یافتن آدرس IP
یکی دیگر از مشکلات رایج و احتمالی که برای کنترل برد ماینر ها پیش می‌آید عدم یافتن آدرس IP است. در ادامه راهکارهای مربوط به آن را بررسی می‌کنیم.
راهکارهای احتمالی:
 • مشکل نرم‌افزاری: دستگاه را ریست کنید نحوه ریست کردن را اینجا بخوانید..
 • مشکل روتر (عدم فعال بودن DHCP): حالت DHCP را در روتر فعال کنید.
 • مشکل کابل اترنت: گاهی به علت کابل معیوب و دارای قطعی یا سوکت RJ45 نامناسب ممکن است اتصال دچار مشکل شود. کابل را تعویض کنید.
 • عدم یافتن آدرس IP: دستورالعمل یافتن IP را بخوانید.
 • مشکلات کنترل برد: برای تعمیرات به سایت هشبان مراجعه کنید.

- عدم شناسایی فن
برای اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه کنترل برد فن ها را شناسایی و چک می‌کند عدم شناسایی فن ها توسط کنترل برد نشان از مشکلی در یکی از این دو قطعه است.
راهکارهای احتمالی:
 • عدم اتصال صحیح فن: فن را مجدداً وصل کنید.
 • آسیب‌دیدگی (خرابی) پورت فن روی کنترل برد: برای تعمیرات کارشناسان این حوزه مراجعه کنید زیرا این تعمیر نیازمند تجهیزات و تجربه است و انجام آن برای کاربر مقدور نیست.
 • آسیب‌دیدگی فن: فن را تعویض کنید یا برای تعمیرات به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید
 
- عدم شناسایی هش ‌بردها
عدم شناسایی هش بردها می‌تواند ناشی از مشکلی در کنترل برد یا خود هش برد باشد.
راهکارهای احتمالی:
- عدم شناسایی هش ریت
در ادامه آموزش عیب یابی و تعمیر فن و کنترل برد ماینر به مشکل عدم شناسایی هش ریت و راهکار های آن می‌پردازیم. علل این مشکل می‌تواند از استخر (Pool) 
راهکارهای احتمالی:
 • مشکل استخر: استخر را تغییر دهید.
 • مشکل فن: فن را عوض کنید.
 • آسیب‌دیدگی هش برد: به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
 • مشکل کنترل برد: ازکارشناسان با تجربه کمک بخواهید.
 • مشکل شبکه: شبکه را چک کنید.
- عدم عملکرد چراغ‌های نشانگر برای پورت اترنت
پورت اترنت ماینر ها دو چراغ سبز و زرد دارد که در وضعیت عادی زرد همواره روشن و سبز درحالت چشمک زن است، حالتی غیر از وضعیت ذکر شده نشان از مشکلی در لایه‌ی فیزیکی شبکه‌ی دستگاه دارد.
راهکارهای احتمالی:
 • مشکل کابل اترنت: کابل اترنت را درست وصل کنید
 • مشکل کنترل برد: برای تعمیرات به سایت هشبان مراجعه کنید.
 • مشکل سوئیچ یا روتر: سوئیچ یا روتر را چک کنید.
- نمایش پیغام مشکل فن در صفحه کرنل لاگ (Kernel Log)
هموراه لاگ دستگاه‌های خود را چک کرده تا از کارکرد صحیح آن‌ها مطمئن شوید.
به صفحه کرنل لاگ بروید و "خطا" را جستجو کنید. اگر با پیام Fatal Error (خطای جدی یا مهلک) روبرو شدید به معنای خرابی فن یا کاهش سرعت آن است.
در صورتیکه در کرنل لاگ فقط سرعت یک فن مشاهده شد، و ازینکه کدام فن خراب است اطمینان ندارید، میتوانید یکی از فن ها را از کنترل برد جدا نمایید و دوباره کرنل را بخوانید. اگر یک فن را نشان داد و سرعت آن فن در حد مقبول بود، فنی که از کنترل برد جدا کرده‌اید فن خراب بوده. در غیر اینصورت شما فن سالم را جدا کرده‌اید و فن روی دستگاه خراب است. در صورتیکه سرعت هر دو فن در کرنل لاگ کم بود، مشکل از فن‌ها می باشد و همچنین از نظر چشمی هم فنها چک شوند که گردش منظم داشته باشند.
 توجه شود که بخاطر دور بالای فن ممکن است یکی از فنها حتی در صورت خرابی، باز هم بچرخد
برخی موارد ممکن است مشکل از کنترل برد (خازنها و مقاومتها و سایر قطعات روی کنترل برد باشد)
در اینصورت هر دو فن را روی سوکت فن سالم وصل کنید و از سرعت فن در کرنل لاگ اطمینان حاصل نمایید
راهکارهای احتمالی:
 • عدم اتصال صحیح فن: فن را دوباره وصل کنید
 • آسیب‌دیدگی پورت فن روی کنترل برد: به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
 • آسیب‌دیدگی فن: به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
-کم بودن سرعت چرخش (rpm) فن ها (اختلاف سرعت چرخش فن ها باید کمتر از 3000 باشد)
سرعت چرخش فن‌ها یکی از پارامتر‌های مهمی است که باید مرتب چک شود تا از خسارات احتمالی جلوگیری به عمل آید. در این بخش از آموزش عیب یابی و تعمیر فن به این مورد پرداخته‌ایم.

راهکارهای احتمالی:
 • فن را تعویض کنید اگر مشکل حل نشد برای تعمیر به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
 
- شناسایی فن سوم
راهکارهای احتمالی:
 • هر دو فن را عوض کنید و ببینید آیا مشکل حل می شود؟
 • در صورت عدم حل مشکل، برای تعمیرات به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
- بالا رفتن سرعت چرخش فن از 7000
بالا رفتن بیش از حد سرعت فن می‌تواند به خود فن و کنترل برد آسیب بزند.

راهکارهای احتمالی:
 • هر دو فن را عوض کنید و ببینید آیا مشکل حل می شود؟
 • در صورت عدم حل مسئله، به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.

 • 11 شهریور 1399
 • نام و نام خانوادگی
 • 242

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
 • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
 • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
 • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021