جديدترين ها

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گزارش

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گفتگو

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

دیدگاه

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

طنز

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

آموزش عیب یابی و تعمیر هش برد انت ماینر | به زبان ساده

در آموزش عیب یابی و تعمیر هش برد انت ماینر به مشکلات رایج هش‌برد دستگاه‌های انت‌ماینر میپردازیم و برای هرکدام چند راهکار ارائه میکنم تا بتوانید در اسرع وقت اقدام به تعمیر دستگاه خود کنید. شما می‌توانید علاوه بر مرور راهکارهای پیشنهادی در مطالب آموزشی قبلی، استفاده از روش‌های گفتهشده در این مطلب را نیز برای حل مشکل امتحان کنید.
- عدم شناسایی یکی از هش بردها
هش برد مهم ترین قسمت یک ماینر است و عدم شناسایی یکی از هش برد ها میتواند ضرر مالی زیادی وارد کند. عامل این مشکل می‌تواند مشکل از کابل‌های دیتا،آسیب‌دیدگی هش برد یا کنترل برد باشد. در این بخش از آموزش تعمیر هش برد ماینرها به راهکارهای حل این موضوع می‌پردازیم.

راهکارهای احتمالی:
 • کابل‌های دیتا (فلت): دستگاه ماینر را خاموش کرده، کابل‌های دیتا را خارج نموده و مجدداً وصل کنید؛ یا اینکه کابل‌های سیگنال را تعویض کنید.
 • آسیبدیدگی هش برد: هش بردها دارای قطعات بسیار ظریف و حساسی هستند که تعمیر آن‌ها نیازمند داشتن دانش و تجربه در این زمینه‌اند شما می‌توانید برای تعمیر هش برد دستگاه خود به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید. 
 • آسیب‌دیدگی برد کنترل: برای تعمیرات به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
 -عدم شناسایی هیچ‌یک از سه هش برد دستگاه
عدم شناسایی هیچ‌یک از سه هش‌برد می‌تواند ناشی از مشکلات نرم‌افزاری، مشکل هش‌بردها یا مشکل کنترل برد باشد. در این قسمت از آموزش عیب یابی هش برد ماینر به راهکارهایی می‌پردازیم که توسط شما قابل انجام است.

راهکارهای احتمالی:
 • مشکل نرمافزاری:
دستگاه را ریست کنید. نحوه ریست کردن را اینجا بخوانید.
فریمور (Firmware) را ارتقا داده (آپگرید کنید) یا آن را Reburn  کنید. نحوه ارتقا دادن فریمور  را اینجا بخوانید.
 • آسیب‌دیدگی کنترل برد: به آموزش عیب یابی و تعمیر کنترل برد مراجعه کنید یا برای تعمیرات به کارشناسان با تجربه مراجعه کنید.
 • آسیبدیدگی هش بردها: برای تعمیرات به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
  -مشکل چیپ
هر هش برد از تعداد زیادی چیپ asic تشکیل شده است که مشکل در یکی از آن‌ها میتواند از کارایی سیستم بسیار بکاهد چند مورد از راهکارهای این مشکل در ادامه ذکر شده است:
کوچک بودن عدد چیپ)مگاهش بر ثانیه(

نشان دادن کاراکترهای xx یا – به‌‌جای عدد در قسمت Miner Status


راهکارهای احتمالی:
 • مشکل نرم‌افزاری:
دستگاه ماینر را ریست کنید. نحوه ریست کردن را اینجا بخوانید.
را ارتقا داده یا آن را Reburn کنید.
 • مشکل منبع تغذیه برق: منبع تغذیه را تعویض کنید.
 • مشکل مربوط به پورت کنترل برد: پورت را تعویض کنید.
 • آسیب‌دیدگی هش بردها: برای تعمیرات به .مراکز خدمات مجاز مراجعه کنید
 -مشکل هش‌ریت پایین
پایین آمدن هش ریت نگران کننده ترین مشکل برای صاحبان فارم ها و دستگاه‌های ماینینگ است. در این بخش از آموزش عیب یابی و تعمیر هش برد انت ماینر علل و راهکارهای مشکل هش ریت پایین را بررسی می‌کنیم.
در ارتباط با این مشکل یکی از حالت‌های زیر رخ می‌دهد:
هش‌ریت دستگاه ماینر، کمتر از حد انتظار است.

بعضی بردها، اصلاً هش‌ریت را نشان نمی‌دهند.

بعضی بردها، هش‌ریت 0 دارند.

هش‌ریت یکی از بردها، بسیار کمتر یا بسیار بیشتر از هش‌ریت دو برد دیگر است.راهکارهای احتمالی:
 • مشکل نرم‌افزاری:
دستگاه ماینر را ریست کنید. نحوه ریست کردن را اینجا بخوانید.
را ارتقا دهید.
 • مشکل منبع تغذیه برق: منبع تغذیه را تعویض کنید.
 • مشکل پورت روی کنترل برد: پورت را تعویض کنید.
 • آسیب‌دیدگی هش بردها:برای تعمیرات یک مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید.
-  اشتباه نشان دادن فرکانس هر سه برد و هش ریت 0 به طور همزمان
مشکل در فریمور میتواند باعث به وجود آمدن این مشکل شود. و فرکانس اشتباهی مانند ۴۰۰ نشان داده می‌شود. در ادامه راه حل‌های مربوط به این مشکل را بررسی می‌کنیم.

راهکار احتمالی:
 • فریمور را ارتقا دهید.
- نشان داده نشدن ماینر در pool با وجود هش ریت نرمال
در این حالت LStime مقدار Never را نشان می‌دهد اما هش ریت نرمال است. در این قسمت از  آموزش عیب یابی تعمیر هش برد انت ماینر راهکار این مورد را بررسی می‌کنیم.

راهکار احتمالی:
 • مشکلات اتصال به استخر(Pool): استخر دیگری را امتحان کنید.
- هش‌ریت صفر و عدم برقراری ارتباط با Pool
گاهی مشکلات نرم‌افزاری و یا آسیب‌دیدن هش برد ها میتواند سبب هش‌ریت صفر و عدم برقراری ارتباط با Pool شود راه‌حل‌های این مشکل در ادامه آمده است.
راهکارهای احتمالی:
 • مشکل نرم‌افزاری:
دستگاه ماینر را ریست کنید. نحوه ریست کردن را اینجا بخوانید.
فریمور را ارتقا دهید.
 • آسیب‌دیدگی هش بردها: برای تعمیرات به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
 -نمایش اعداد منفی یا -  در قسمت دما

راهکارهای احتمالی:
 • آسیب‌دیدگی فن: فن را تعویض کنید یا برای تعمیرات به مراکز مجاز مراجعه کنید
 • مشکل پورت روی کنترل برد: پورت را تعویض کنید.
 • آسیب‌دیدگی هش برد:برای تعمیرات به سایت هشبان مراجعه کنید.
- دمای بیش از حد با توجه به لاگ (log)
همواره لاگ دستگاه‌های خود را چک کنید تا از کارکرد صحیحشان مطمئن شوید. در ادامه به چند مورد از راهکارهای دمای بیش از حد با توجه به لاگ (log) خواهیم پرداخت.

راهکارهای احتمالی:
 • نصب نادرست فن: فن را مجدداً نصب کنید.
 • آسیب‌دیدگی فن: فن را تعویض کنید یا برای تعمیرات به سایت هشبان مراجعه کنید.
 • انسداد جریان هوا: فن را تمیز کنید.
 • دمای اتاق بالا: دمای اتاق را کاهش دهید.
 • خرابی دستگاه به دلیل گرما: برای تعمیرات به سایت هشبان مراجعه کنید.
 • 10 شهریور 1399
 • نام و نام خانوادگی
 • 7564

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
 • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
 • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
 • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022