جديدترين ها

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گزارش

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گفتگو

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

دیدگاه

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

طنز

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی

در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم. امید است بتوانید با مطالعه این آموزش تا حد امکان مشکلات مربوط به واتس ماینر خود را برطرف کنید.

آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر ​

شرکت واتس ماینر یکی از شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزهاست و همچنین از بزرگترین تولید کنندگان ماینرهای asic است. در آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر به روش های عیب یابی و تعمیر این دستگاه‌ها می‌پردازیم.

هش ریت فعلی به مقدار استاندار نمی‌رسد

هش ریت از حیاتی ترین پارامترهای یک ماینر است و پایین آمدن آن هم ارز با کم شدن سود و درآمد حاصل از استخراج و حتی وارد شدن ضرر و خسارات مالی است. در آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر دلایل این موضوع را بررسی میکنیم.
۱.۱ ماینر به اندازه کافی گرم نشده است
 •  ماینر قبل از اینکه هش ریتش به میزان نرمال برسد به 15-25 دقیقه زمان احتیاج دارد تا گرم شود.


۱.۲ پیدا نشدن اسلات هش برد
 •  کابل را از دو طرف دوباره متصل کنید، سپس ماینر را ریستارت کنید.


۱.۳ هش ریت صفر
 • مانند مشکل قبلی ابتدا کابل را از دو طرف دوباره متصل کنید، سپس ماینر را ریستارت کنید. اگر مشکل برطرف نشد احتمالا مشکل از هش برد یا کنترل برد است. بهتر از به متخصصین این حوزه مراجعه کنید زیرا حل این مشکل نیازمند تجربه و تخصص است.
۱.۴ اتصال ناموفق PSU
 • اگر سیم کنترل PSU به درستی متصل نباشد، پیغامی مانند تصویر زیر در ردیف Hostname در قسمت Status نشان داده می‌شود
 
 • شما باید PSU را دوباره متصل کنید. سپس ماینر را ریستارت کنید.
 

ریستارت شدن ماینر به علت Status غیر عادی
گاهی پیش می‌آید که ماینر شما پی در پی ریستارت شود. از علل رایج این موضوع می‌توان به مشکلات منبع تغذیه، گرم شدن زیاد و یا هش ریت پایین اشاره کرد که در ادامه هرکدام را به طور کامل شرح می‌دهیم.
۲.۱ منبع تغذیه معیوب است
 • فن منبع تغذیه کار نمی‌کند یا ایراد از برد آن است. می‌توانید منبع تغذیه خود را برای تعمیر به مراکز خدمات مجاز ارسال کنید.
۲.۲ گرم شدن زیاد ماینر (Overheat)
 •  لطفا PSU را دوباره متصل کنید و سعی کنید شرایط محیط ماینینگ را از نظر دما بهبود ببخشید.
 • در زیر خطای نشان داده شده در کنترل پنل آمده است.


۲.۳ سیستم منبع تغذیه ناپایدار
 • هنگامی که ماینر درحال کار است، لطفا تایید کنید که ولتاژ در رنج 176-264 ولت است.
 • مطمئن شوید که مصرف ماینرها از حد مشخص شده برای تاسیسات برق محل ماینینگ تجاوز نکند.
 
۲.۴ ماینر به دلیل هش ریت پایین ریستارت می‌شود
 • لطفا کابل دیتا را دوباره متصل کنید تا از اتصالات مطمئن شوید. در صورت حل نشدن مشکل به مرکز تعمیرات مجاز مراجعه کنید.
 • می‌توانید رویداد های غیر عادی را مانند قسمت زیر مشاهده کنید.
 

پیدا نشدن IP ماینر در شبکه (هنگام استفاده از Whatsminer Tool)
شما برای پیکربندی و نظارت بر ماینر خود نیاز به داشتن آیپی آدرس آن دارید که پیدا نشدن آن می‌تواند نشان از مشکلی در شبکه یا کنترل برد ماینر باشد.
۳.۱ مطمئن شوید که رایانه و مایدر در یک شبکه باشند.
۳.۲ حالت غیر عادی را با چک کردن وضعیت LED چک کنید.
 • حالت عادی چراغ وضعیت شبکه: زرد همیشه روشن و سبز چشمک زن.
 • ماینر را ریستارت کرده و دوباره IPها را سرچ کنید.
 • ماینر را ریست کنید ( دکمه‌ی RESET را بیش از سه ثانیه فشار دهید تا زمانی که هردو چراغ سبز و زرد چشمک بزنند.)
 • کنترل برد ماینر را با کنترل برد دیگری تعویض کنید تا تشخیص دهید که مشکل از کنترل برد است یا خیر. درصورتی خرابی کنترل برد به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
 ۳.۳ چک کنید که DHCP در روتر فعال است یا خیر.
۳.۴ دکمه‌ی پیدا کردن آیپی ماینر خراب است.
دلیل وضعیت فرکانس LED قرمز LED قرمز LED  سبز
  ماینر در حال روشن شدن - روشن روشن
  ماینر در وضعیت عادی است - خاموش چشمک زن
هش برد پیدا نمی‌شود یا مشکل در اتصال مشکل هش برد ۱ ثانیه چشمک زن چشمک زن
برنامه‌ی ماینر اجرا نمیشود یا مشکل از فن مشکل فن ۳ ثانیه چشمک زن چشمک زن
برنامه‌ی ماینر اجرا نمی‌شود، به استخر متصل نیست سنسور دما خراب است یا ماینر بیش از حد گرم شده مشکلات دیگر - روشن چشمک زن
 
مشکلات کنترل پنل ماینر
مشکلات کنترل پنل نیز مانند مشکل بالا می‌تواند مانع از دسترسی شما به صفحه تنظیمات واتس ماینر شما شود. در ادامه آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر به علل این موضوع پرداخته‌ایم.
۴.۱ هش ریت نرمال است اما دسترسی به بک‌اند ماینر امکان پذیر نیست.
 • با کارشناسان این حوزه مشورت کنید و فریمور ماینر را به آخرین ورژن ارتقا دهید.
 ۴.۲ مرورگر خود را تغییر دهید ( ترجیها از آخرین نسخه فایرفاکس یا کروم استفاده کنید) و کش مرورگر خود را پاک کنید.

مشکلات فن
فن در ماینر ها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که بدون وجود آن‌ها سیستم بیش از حد گرم شده و در همان دقایق ابتدایی آسیب جدی می‌بیند. پس رسیدگی به فن ماینرها اهمیت زیادی دارد و خرابی در آن‌ها می‌تواند شمارا متحمل هزینه‌های سنگین تعمیر و یا تعویض ماینر ها کند. 
۵.۱ فن ها به کلی کار نمی‌کنند.
 • نیرو را قطع کنید، کابل اتصال فن‌ها را دوباره متصل کنید و آن‌ها را چک کنید.
 • چک کنید که فن‌ها توسط توری فلزی متوقف نشده باشند.
 • فن‌ها را تعویض کنید.
۵.۲ سرعت فن‌ها در کنترل پنل غیر عادی است.
برای مثال سرعت ۶۰۰۰ RPM هنگام روشن کردن ماینر یا نشان دادن سرعت ۰ در کنترل پنل
 • نیرو را قطع کنید، کابل اتصال فن‌ها را دوباره متصل کنید و آن‌ها را چک کنید
 • کنترل برد را تعویض کنید.  تا اگر مشکل از کنترل برد است مشخص شود.
 
سیگنال کنترل برد همواره روشن است
همواره روشن بودن سیگنال کنترل برد نشانه مشکلی در سیستم است که در ادامه مطلب آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر  به آن میپردازیم و نحوه برطرف کردن این موضوع را شرح می‌دهیم.
۶.۱ وضعیت (Status) کنترل برد را چک کنید.
 •  مطمئن شوید ولتاژ در رنج ۱۷۶‍‍‍‍-۲۶۴ است.
 • منبع تغذیه را تنها به کنترل برد وصل کنید سپس یکی یکی هش بردها را متصل کنید
۶.۲ سیگنال همیشه روشن است
 • فریمور را دوباره نصب کنید.
 •  تعداد آیپی آدرس‌های ارائه شده از سوی روتر کافی نیست.
 • برای مثال کاربر ۱۰۱ ماینر دارد اما رنج آیپی روتر ۱۰۰ عدد است. در این حالت یک ماینر برای دریافت آیپی دچار مشکی می‌شود.
 
توجه!
قبل از جدا کردن هر کابلی ماینر را خاموش کنید.

 
 • 17 شهریور 1399
 • نام و نام خانوادگی
 • 9380

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
 • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
 • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
 • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022