جديدترين ها

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گزارش

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گفتگو

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

دیدگاه

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

طنز

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد

انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد. در همین راستا به عنوان نمونه، تنظیم و عیب‌ یابی انت ماینر S9 را بررسی کرده­ایم. لازم به ذکر است که این آموزش برای سایر مدل‌های انت ماینر نیز به طور یکسان قابل اجرا خواهد بود.

آموزش راه انداری ماینر
دستگاه‌های ماینر مانند هر وسیله‌ی الکترونیکی دیگری برای شروع کار نیاز به پیکربندی و راه اندازی دارند در آموزش راه انداری ماینر به نحوه انجام اینکار می‌پردازیم.

فهرست:
آماده سازی
اتصال ماینر
پیکربندی ماینر
نکات مهم مربوط به ماینینگ
عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های انت ماینر


آماده سازی
راه اندازه ماینر مقدمات و آماده سازی کمی نیاز دارد شما تنها به یک منبع تغذیه، اینترنت، و یک رایانه شخصی برای پیکربندی نیاز دارید که در آدامه آموزش راه اندازی ماینر نکات آن را توضیح می‌دهیم.
 • منبع تغذیه را آماده کنید: در ابتدا توصیه می‌شود وات PSU نسبت به مصرف برق ماینر ۲۰٪ یا بالاتر باشد. برا تغذیه یک ماینر می‌توانید از چندین PSU نیز استفاده نمایید.
 • ماینر را با یک سیم اترنت به روتر وصل کنید.
 • توجه داشته باشید که ماینر و رایانه شخصی شما باید تحت یک شبکه یکسان باشند. (رایانه شخصی فقط برای پیکربندی ماینر مورد نیاز است).
 
اتصال ماینر
اتصالات ماینر به دو بخش دیتا و تغذیه دسته بندی می‌شوند که توجه به چگونگی برقراری آن‌ها (خصوصا اتصالات تغذیه) حائز اهمیت است چرا که دقت نکردن به این امر ممکن است موجب آسیب‌دیدگی جدی دستگاه‌ها شود.
 • بررسی کنید که اتصال کابل‌های ماینر محکم باشد، زیرا ممکن است کابل­ها هنگام حمل و نقل جدا شده باشند.
 • روی انت ماینر ۱۰ پورت ۶ پین وجود دارد که همه این پورت‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنابراین، تمام پورت‌های ۶ پین، حتی پورت ۶ پینی که روی برد کنترلر سبز رنگ وجود دارد را به PSU خود وصل نمایید.


 • نکته مهم: ماینر دارای ۳ هش برد است. چنانچه بخواهید برای یک ماینر بیشتر از یک منبع تغذیه استفاده کنید، باید هر یک از هش بردها فقط به یک PSU وصل شود. از آنجا که روی هر هش برد ۳ پورت ۶ پین قرار دارد، بنابراین دقت کنید، پورت­های ۶ پین هر یک از هش بردها باید به یک PSU وصل باشد.
 • سپس اتصال ماینر را با یک سیم اترنت برقرار کنید.
اتصال درست:​

اتصال نادرست:
 • کابل اترنت را متصل کنید و اتصالات ماینر تمام است!


پیکربندی ماینر
در این قسمت از آموزش راه اندازی ماینر به نحوه روشن کردن و پیکربندی آن می‌پردازیم و نکات مهم مربوط به آن را مرور میکنیم.
 • تامین انرژی ماینر: نکته مهم این است که چنانچه برای ماینر بیش از یک PSU استفاده می‌کنید، باید در نهایت انرژی را برای PSU یا همان منبع تغذیه­ای که به پورت ۶ پین روی برد کنترلر متصل است، تامین کنید. (توجه کنید که پریز‌ها و سیستم برق‌رسانی شما حتما زمین شده باشد)
 • حدود ۱ تا ۲ دقیقه منتظر بمانید.
 • سپس IP ماینر را در رایانه شخصی خود اسکن کنید. (از نرم‌افزار Angry IP Scanner استفاده کنید )
 • وارد صفحه پیکربندی ماینر شوید. آدرس IP (مثلاَ 192.168.1.2) را در مرورگر اینترنت خود وارد نمایید. در تمام موارد نام کاربری و رمز عبور «root» است.
 • به صفحه وضعیت ماینر یا همان «Miner Status» رفته و صفحه را روشن نگه دارید تا برخی از داده‌ها مانند: هش ریت، حساب کاربری ماینر و استخر در آن نشان داده شود. به خاطر داشته که ماینر باشید به طور کلی برای شروع کار استخراج به چند دقیقه زمان نیاز دارد.
 • به صفحه پیکربندی ماینر یا همان «Miner Configuration» رفته، سپس آدرس استخر ماینر، حساب ماینر، رمز عبور ماینر و غیره را پیکربندی کنید و برای ذخیره تغییرات، روی ذخیره و اعمال یا همان «Save & Apply» کلیک کنید.
 • مطمئن شوید که یک ارز مشخص را در استخرهای مناسب استخراج می‌کنید. به عنوان مثال، در Antpool،

آدرس استخر ممکن است مانند زیر باشد:

Bitcoin: stratum+tcp://stratum.antpool.com:3333
Litecoin: stratum+tcp://stratum-ltc.antpool.com:8888
Dash: stratum+tcp://stratum-dash.antpool.com:6099
 

 • می‌توانید آدرس صحیح استخر را در صفحه اصلی استخر بیابید. علاوه براین؛ شما می‌توانید در بخش «Help» یا همان راهنمای استخر خود، دستورالعمل‌های بیشتری نیز پیدا کنید.
 • به صفحه «Miner Status» برگشته و تا زمانیکه داده‌های موجود، روی صفحه نشان داده شوند آن را refresh نمایید.
 • در بخش خلاصه یا همان «Summary» که در زبانه «Minner Status» قرار دارد، هش ریت نشان داده شده است.
 • نکته: صفحه «Minner Status» در انت ماینر S9 با صفحه «وضعیت ماینر» در انت ماینر S7 متفاوت است. در صفحه «Minner Status» انت ماینر S9 درجه حرارت با دو ستون نشان داده می­شود که یکی از ستون‌ها «Temp (PCB)» و ستون دیگر «Temp (Chip)» است.
 • لازم به ذکر است که، ستون «Temp (Chip)» دمای تراشه را نشان می‌دهد و شما می‌توانید دمای ماینر را در ستون «Temp (PCB)» مشاهده نمایید.
 • اگر داده‌ای برای مدت زمان طولانی نشان داده نشده و یا بوق هشدار آن به صدا در آمد، ماینر را مجدداً راه­اندازی نمایید. به این صورت که ماینر را خاموش کرده، یک دقیقه منتظر بمانید و سپس دوباره آن را روشن کنید.
 
نکات مربوط به استخراج
در این بخش از آموزش راه اندازی ماینر چند نکته‌ی مهم در رابطه با ماینینگ را بررسی می‌کنیم. این نکات به شما نحوه بالابردن کارایی سیستم را می‌آموزد و با بکار گیری آن‌ها می‌توانید به افزایش عمر دستگاه خود کمک کنید.
 • اتلاف گرما: اگر در یک فضای محدود، تعداد زیادی ماینر قرار می‌دهید، حتماً جریان هوا را به خاطر بسپارید.
 • اضافه بار برق: اگر چندین ماینر را به یک سه راهی برق وصل می‌کنید، حداکثر توان معمول سه راهی خود را بررسی نمایید. به عنوان مثال، چنانچه حداکثر توان معمول سه راهی برق ۲۰۰۰ وات باشد، از آنجا که مصرف برق ماینر نزدیک به ۱۴۰۰ وات است، بنابراین شما می‌توانید فقط یک ماینر را به آن سه راهی متصل نمایید.
 
عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های ماینر
همانطور که در مطلب قبلی توضیح دادیم شما برا عیب یابی و تعمیر ماینر خود باید ابتدا مشکل را شناسایی کرده و سپس اقدام به رفع آن کنید. عمده این مشکلات با راهکارهای که ارائه خواهیم کرد قابل حل هستند اما درصورت بر طرف نشدن مشکل می‌توانید از کارشناسان این حوره کمک بگیرید.
جهت عیب یابی دستگاه‌های انت‌ماینر، فقط باید موارد زیر را بررسی نمایید:
شبکه
استخر
فریمور
کنترل کننده
برد


در هر صورت شما باید در ابتدا شناسایی کنید دقیقا چه چیزی باعث بروز هرگونه مشکلی شده است. در اینجا اقداماتی وجود دارد که می‌توانید انجام دهید:
 • اتصال کابل‌ها را بررسی کنید: مطمئن شوید که اتصال تمام کابل‌های ماینر، محکم باشند. مخصوصاً سه کابل متصل به هش برد و کابل فن، زیرا آن‌ها ممکن است در طی حمل و نقل جدا شده باشند.
 • اتصال PSU را بررسی کنید
 • بررسی کنید که PSU به درستی وصل شده باشد. همچنین مطمئن شوید که تمام کابل‌های ۶ پین محکم از منبع تغذیه به ماینر متصل هستند.
 • برخی از مدل‌های ماینر مانند انت ماینر S1 و انت ماینر D5 دارای PSU یکپارچه هستند.
 • اتصال شبکه را بررسی نمایید: شبکه خانگی خود و همچنین استخر استخراج را بررسی کنید تا مطمئن شوید تمام شبکه به خوبی کار می‌کند.
 • سایر دستگاه‌های موجود در شبکه خود را بررسی کنید: این احتمال را در نظر بگیرید که، ممکن است برخی دستگاه‌های دیگر، آدرس IP ماینر شما را اشغال کرده‌ باشند. اگر چند ماینر دارید، سعی کنید تمام ماینرهای دیگر را از شبکه خود قطع کرده و فقط ماینر مورد نظر به شبکه متصل باشد.
 • زمانیکه در حال تلاش برای لاگین کردن صفحه پیکربندی ماینر هستید، مرورگر اینترنت را تغییر دهید.
 • تغییر شبکه برای ماینر: سعی کنید روتری که را برای ماینر استفاده می‌کنید را تغییر داده و یا ماینر را به مکانی دیگر منتقل کنید.
 • استخر خود را تغییر دهید.
 • ماینر را بررسی کنید: مطمئن شوید سینک‌های حرارتی از ماینر جدا نشده باشند. دستگاه را به آرامی تکان دهید. با این کار درصورتیکه سینک حرارتی یا قطعه‌ای جدا شده باشد، صدای آن را خواهید شنید.
 • PSU را بررسی کنید: مطمئن شوید PSU شما کار می‌کند. اگر انت ماینری خریداری می­کنید که توان PSU آن ۱۶۰۰ وات است، در ابتدا مطمئن شوید که ولتاژ آن پایدار باشد. ولتاژ کار این PSU باید برابر یا بزرگتر از ۲۰۵ ولت باشد. (برای انت ماینری که توان PSU آن APW3++ است، ولتاژ کار باید بین ۱۱۰ ولت تا ۲۰۰ ولت و برای انت ماینری که توان PSU آن ۱۶۰۰ وات است ولتاژ کار باید بین ۲۰۰ ولت تا ۲۴۰ ولت و همچنین برای انت ماینری که توان PSU آن ۱۲۰۰ وایت است ولتاژ کار باید بین ۱۰۰ ولت تا ۱۴۰ ولت باشد. اگر ولتاژ شما پایدار نباشد، PSU ممکن است کار را متوقف کرده و یا فقط فن کار ‌کند اما هیچ خروجی نداشته باشد. به همین دلیل، شما ممکن است برای PSU نیاز به یک تثبیت کننده ولتاژ داشته باشید.
 • فریمور را به روز کنید
 • ماینر را ریست کنید. برای اموختن نحوه صحیح این کار می‌توانید به اینجا مراجعه نمایید.
 • کابل‌های سیگنال را تغییر دهید. به طور کلی سه کابل سیگنال روی ماینر وجود دارد که سه برد هش را به کنترلر متصل می‌کنند. آن کابل‌ها را تغییر دهید، زیرا ممکن است با این کار مشکل و عیب پیش آمده رفع گردد.
 • تعویض کنترل برد : کنترل برد را از ماینری که دچار مشکل شده خارج کرده و کنترلر دیگری را در ماینر قرار دهید، ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. در قسمت بالای ماینر، یک پوشش نقره‌ای وجود دارد که توسط پیچ‌هایی ثابت شده است. کنترلر در آن پوشش نقره‌ای قرار دارد، البته در مدل‌های مختلف انت ماینرها ممکن است جای کنترل کننده‌ها متفاوت باشد. به عنوان مثال: در انت ماینر S5 و همچنین انت ماینر S7، یک تکه سیاه در بالای یک برد سبز وجود دارد که کنترلر شامل هر دو رنگ می‌شود. بنابراین شما باید هر دو قسمت را تغییر دهید. همچنین در انت ماینر‌های S9 / T9 / R4، فقط یک برد سبز رنگ وجود دارد و کنترلر همان برد سبز است.
 • درصورت وجود مشکل در برد، برد معیوب را مشخص کنید: کابل‌های متصل به هش بردها را جدا کرده و به نوبت هر برد را به تنهایی اجرا و راه­اندازی نمایید. با اینکار چنانچه یک برد مشکل داشته باشد، آن را شناسایی خواهید کرد.
 
 • 16 شهریور 1399
 • نام و نام خانوادگی
 • 7242

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
 • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
 • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
 • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022