جديدترين ها

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گزارش

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

گفتگو

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

دیدگاه

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

طنز

راهنمای عیب یابی و تعمیر پاور ماینر | صفر تا صد
در این مطلب قصد داریم روش‌های عیب‌یابی و تعمیر پاورهای بیتمین را بررسی کنیم. انتظار می‌رود با خواندن این مطلب بتوانید مشکلات رایج مربوط به منابع تغذیع بیت مین را شناسایی کرده و برطرف کنید، در صورت وجود مشکلی جدی تر می‌توانید به کارشناسان این حوزه مراجعه کنید.
مشکل بزرگ بیتمین
بق گزارشات رسیده از طرف کاربران بیتکوین ماینرهای شرکت بیتمین سری انتماینر T17 و S17 دارای درصد خرابی 20 - 30 درصد اند. استخراج کنندگان رمزارزهایی که بر انتماینر S17 و T17 متکی‌اند گزارش داده‌اند که این ماینرها درصد خرابی 20 - 30 دارند درصورتی که رقم طبیعی 5 است.
آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر | راهنمای کاربردی
در ادامه آموزش های قبلی در این مطلب قصد داریم نحوه عیب یابی و تعمیر دستگاه‌های واتس ماینر را آموزش دهیم. در مقاله آموزش عیب یابی و تعمیر واتس ماینر رایج ترین مشکلات و علائم دستگاه‌های واتس ماینر را بررسی کرده و برای هرکدام یک یا چند راه حل ارائه میکنیم.
آموزش پیکربندی، تعمیر و عیب یابی ماینر | صفر تا صد
انت ماینرها از محبوب‌ترین دستگاه‌های استخراج رمزارزها هستند که تنظیم انواع مدل‌های مختلف این ماینرها تقریباً یکسان است. ما در این مقاله یک آموزش عمومی و کلی برای تنظیم و راه اندازی دستگاه‌های ماینر ارائه خواهیم داد.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی
در این مقاله علائم آلودگی ماینرها به ویروس را بررسی خواهیم کرد، چند راهکار برای پیشگیری ارائه کرده و اقدامات اولیه درصورت آلوگی به ویروس را مرور میکنیم.

ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها | راهنمای کاربردی

برخی از مشتریان اخیراً شکایت کرده‌اند که مزارع ماینینگ آن‌ها هک شده، دستگاه‌ها در استخرها دستکاری شده‌اند و هش‌ریت به سرقت رفته است. طبق تحقیقات و تحلیل‌های ما، بیشتر این موارد به دلیل دسترسی مشتری به وب سایت‌های نامربوط، بارگیری فریمور‌های شخص ثالث یا فریمورهای اورکلاک، ایجاد شده است. علاوه بر این، اگر ماینر دست دوم باشد یا در مراکز خدمات غیر مجاز تعمیر شود، به احتمال زیاد مورد حمله ویروس قرار خواهد گرفت. در ادامه به عیب‌یابی دستگاه‌های ماینر و راه‌حل‌های مربوط به آن خواهیم پرداخت.
ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها​
ماینرها نیز مانند دیگر دستگاه‌های متصل به اینترنت ممکن است مورد حمله‌ی بدافزار قرار بگیرند یا با نصب شدن فریمور غیر مجاز از آن‌ها سو استفاده شود. در ادامه‌ی این مطلب روش‌هایی را برای پیشگیری و حل این مشکل آورده‌ایم، شما می‌توانید با امتحان کردن این روش‌ها به تعمیر ماینر خود اقدام کنید و در صورت لزوم به کارشناسان ما مراجعه کنید.
علائم آلودگی ویروس
وقتی ماینر ویروسی می‌شود علائم و رفتار های خاصی از آن بروز می‌کند که با شناختن آن علائم می‌توان به ویروسی بودن آن پی برد و برای رفع مشکل اقدام کرد. چند مورد از علائم رایج ویروسی شدن ماینر در ادامه مقاله ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها ذکر شده است.
•       دستگاه‌ها در استخرها دستکاری می‌شوند.

•       فریمور دیگر قابل ارتقاء نیست، وقتی بر روی دکمه‌ی Upgrade کلیک می‌کنید، شمارش معکوس از ۱۲۰ ثانیه شروع می‌شود، اما به دلیل وجود ویروس، بلافاصله و بدون اینکه ۱۲۰ ثانیه را طی کند، صفحه‌ی قبلی به نمایش در می‌آید.

•       اگر امکان به روزرسانی معمولی وجود داشته باشد (که معمولا فقط گوگل کروم پشتیبانی می‌کند)، درصد بارگذاری در گوشه سمت چپ پایین مرورگر شما نشان داده می‌شود، اما قبل از تکمیل و رسیدن آن به ۱۰۰ درصد، صفحه مورد نظر به شما نشان داده می‌شود.

•       گذرواژه در صفحه تنظیمات ماینینگ به یک عبارت ناشناخته تبدیل می‌شود و به این صورت، نمی‌توانید به صفحه دسترسی پیدا کنید.
•       در موارد سخت افزاری و شبکه عادی نیز، بسیاری از ماینرها به طور ناگهانی از هش ریت صفر وعدم به روزرسانی سیستم عامل رنج می‌برند.
اقدامات پیشگیرانه
گاهی انجام چند مورد از اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند، ، اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه زیر توصیه می‌شود:
•       از وب سایت‌های ناشناس یا غیر مجاز بازدید نکنید.
•       خودتان فریمور‌های شخص ثالث را بارگیری یا استفاده نکنید و این کار را به تیم متخصص هشبان بسپارید( به خصوص فریومورهای اورکلاک S9  و T9+)
•       حتماً رمز ورود به سیستم ماینر را به موقع تغییر دهید.
•       در مورد دستگاه‌های دست دوم یا تعمیر در مراکز خدمات غیر مجاز، لطفاً سیستم عامل را فلش کرده و رمز ورود را قبل از استفاده تغییر دهید.

راه حل‌ها
علاوه بر پیشگیری، راه‌حل‌هایی نیز برای عیب‌یابی دستگاه‌های ماینر وجود دارد که در ادامه مقاله ویروس در ماینرها، پیشگیری و راه حل ها به شما معرفی خواهیم کرد، شما با انجام این راه‌حل‌ها میتوانید به رفع مشکل دستگاه خود اقدام کنید و درصورت عدم رفع مشکل با کارشناسان این حوزه مشورت کنید.
1. جداسازی شبکه (مهم)
تمام رایانه‌ها و ماینرها را در شبکه بررسی کنید تا مطمئن شوید که دستگاه ویروسی وجود نداشته باشد، اگر با بررسی‌های مربوطه، متوجه شدید که دستگاه شما ویروسی و آلوده است، حتما دستگاه‌های آلوده را از سایر دستگاه‌های موجود در شبکه جدا کنید.
•       مسیریابی ثانویه برای جداسازی نیز، به شرح زیر است:
دستگاه‌های خود را به ۳ گروه تقسیم کنید: ۱. دستگاه‌های آلوده به ویروس ۲. دستگاه‌های نیازمند به بررسی مجدد ۳. دستگاه‌های عادی.
نیازی به اضافه کردن هرگونه مسیریابی جدید، برای اشاره به روترهای دیگر نیست، یعنی از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید.
کابل اصلی روتر اولیه به پورت WLAN روتر ثانویه متصل است.
سوئیچ به پورت LAN روتر ثانویه متصل است.
آدرس IP ماینر در روتر ثانویه بدست می‌آید.
•       برای جلوگیری از برقراری ارتباط متقابل در زیرشاخه‌های داخلی، جداسازی زیر شبکه را در لایه همگرایی شبکه انجام دهید.
•       در دستگاه‌های خروجی، پروتکل‌هایFTP، HTTP و HTTPS را در بخش شبکه در ماینرهای مربوطه مسدود کنید تا از بروزرسانی خودکار انواع ویروس جلوگیری شود.

2. تنظیمات پیش‌فرض را از سر بگیرید
برای از سرگیری فریمور در کلیه دستگاه‌ها از کارت SD استفاده کنید.
فایل image فریمور انت‌ماینر در سایت رسمی Bitmain قابل بارگیری است.
3. گذرواژه ورود به ماینر را تغییر دهید (مهم)
پس از از سرگیری تنظیمات پیش فرض، حتماً رمز ورود به سیستم ماینر را در اسرع وقت تغییر دهید. رمز عبور باید تا حد امکان پیچیده باشد. مراحل اصلاح گذرواژه نیز به شرح زیر می‌باشد:
صفحه پیکربندی را باز کنید، روی قسمت سیستم کلیک کنید و وارد قسمت مدیریت (administration) شوید، ابتدا رمز عبور قدیمی را در «گذرواژه فعلی» وارد کنید، سپس رمز عبور جدید را دو بار در «رمز جدید» و «تأیید» وارد کنید. برای ذخیره رمز جدید، روی «ذخیره و اعمال» کلیک کنید.

پس از اصلاح موفقیت آمیز، «به روزرسانی گذرواژه» بلافاصله انجام می‌شود.

اصلاح گذرواژه‌های دسته‌ای در ماینرهای چندگانه
ابتدا از APMinerTool برای جستجوی دستگاه‌های ماینر استفاده کنید، آن‌هایی را انتخاب کنید که در دسته‌ها اصلاح شوند و سپس بر روی «تغییر رمز عبور» کلیک کنید.
رمزعبور قدیمی را وارد کنید، سپس رمز عبور جدید را دو بار وارد کنید، روی «OK» کلیک کنید.

اگر وضعیت «موفقیت‌آمیز اصلاح شده» (modified successfully)  نشان داده شد، تغییرات را اجرا کنید، این بدان معنی است که اصلاح به صورت کامل انجام شده است.
  • 13 شهریور 1399
  • نام و نام خانوادگی
  • 1197

نظر شما درباره این مطلب

دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود راهنمایی کنید.
لطفا پیش از ارسال نظر یا نقد و بررسی، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
  • فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.
  • نظرات و نقد و بررسی خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب ، مزایا و معایب را بازگو کنید.
  • به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022