هشبان - تعمیر و نگهداری تخصصی ماینر
تهران , بلوار آیت الله کاشانی , مابین خیابان سلیمی جهرمی و گلستان شمالی , مجتمع اداری باران , طبقه 6 , واحد 604
آخرین تاریخ بروزرسانی 1400/12/22
نکته بسیار مهم کاربر گرامی هش بان، در صورتی که هزینه تعمیر قطعه ای بیشتر از تعرفه اعلامی شود، از طریق تیکت به شما اطلاع داده خواهد شد.
هشبرد +L3++ ، L3 1,400,000 تومان
هشبرد M32 ، M32s 16,000,000 تومان
هشبرد M31 ، M31s 16,000,000 تومان
هشبرد S9 699,000 تومان
هشبرد +T9 699,000 تومان
هشبرد S11 1,399,000 تومان
هشبرد T17 2,999,000 تومان
هشبرد S17 5,599,000 تومان
هشبرد +T17 5,599,000 تومان
هشبرد +S17 7,599,000 تومان
هشبرد S19 22,000,000 تومان
هشبرد S19 Pro 23,000,000 تومان
هشبرد +S19 23,000,000 تومان
هشبرد M20 ، M20s 7,999,000 تومان
هشبرد M21 ، M21s 7,999,000 تومان
نکته بسیار مهم کاربر گرامی هش بان، در صورتی که هزینه تعمیر قطعه ای بیشتر از تعرفه اعلامی شود، از طریق تیکت به شما اطلاع داده خواهد شد.
دستگاه کامل S9 300,000 تومان
دستگاه کامل +T9 300,000 تومان
دستگاه کامل +L3++ ، L3 300,000 تومان
دستگاه کامل S11 300,000 تومان
دستگاه کامل T17 600,000 تومان
دستگاه کامل S17 600,000 تومان
دستگاه کامل +T17 600,000 تومان
دستگاه کامل +S17 600,000 تومان
دستگاه کامل S19 800,000 تومان
دستگاه کامل S19 Pro 800,000 تومان
دستگاه کامل +S19 800,000 تومان
نکته بسیار مهم کاربر گرامی هش بان، در صورتی که هزینه تعمیر قطعه ای بیشتر از تعرفه اعلامی شود، از طریق تیکت به شما اطلاع داده خواهد شد.
کنترل برد L3 499,000 تومان
هشبرد S11 399,000 تومان
هشبرد سری 17 499,000 تومان
هشبرد سری 19 999,000 تومان
کنترل برد M3 299,000 تومان
کنترل برد S9 300,000 تومان
کنترل برد S11 299,000 تومان
کنترل برد سری 17 699,000 تومان
کنترل برد سری 19 999,000 تومان
کنترل برد M32 799,000 تومان
کنترل برد M30 799,000 تومان
کنترل برد M20 799,000 تومان
کنترل برد M21 799,000 تومان
نکته بسیار مهم کاربر گرامی هش بان، در صورتی که هزینه تعمیر قطعه ای بیشتر از تعرفه اعلامی شود، از طریق تیکت به شما اطلاع داده خواهد شد.
پاور 1600 ، 1800 899,000 تومان
پاور RS 899,000 تومان
پاور Surma 899,000 تومان
پاور P3 ، P5 899,000 تومان
پاور متفرقه 899,000 تومان
پاور S11 1,399,000 تومان
پاور S15 ، T15 1,399,000 تومان
پاور T17 ، +T17 2,699,000 تومان
پاور S17 ، +S17 2,699,000 تومان
پاور S19 11,599,000 تومان
پاور A1 ، F1 1,299,000 تومان
پاور EBang E10 1,299,000 تومان
پاور F3 1,999,000 تومان
پاور T2Tz ، T2TS 2,299,000 تومان
پاور T2Thm ، T2Thf 3,199,000 تومان
پاور M20 ، M21 4,399,000 تومان
پاور M30 ، M32 4,399,000 تومان
نکته بسیار مهم کاربر گرامی هش بان، در صورتی که هزینه تعمیر قطعه ای بیشتر از تعرفه اعلامی شود، از طریق تیکت به شما اطلاع داده خواهد شد.
کنترل برد L3 700,000 تومان
کنترل برد M20 ، M21 1,500,000 تومان
کنترل برد M30 ، M32 1,500,000 تومان
کنترل برد سری 19 1,500,000 تومان
کنترل برد سری 17 1,000,000 تومان
کنترل برد S11 600,000 تومان
کنترل برد S9 500,000 تومان